Preken

Kinderdienst in de Grote of Martinikerk SneekHier vind je een aantal van mijn preken. Klik op de titel om de preek te lezen. Alle recente preken in Dorpskerk Langweer zijn terug te zien op www.kerkdienstgemist.nl waarbij je Langweer in moet vullen.

 

Mijn brief aan koning Achab – live op Omrop Fryslân televisie op 5 februari 2023

Elia is ten einde raad – live op Omrop Fryslân televisie op 19 februari 2023

Wandelen over het water – Langweer 2019

Vijf broden en twee vissen – Langweer 2019

Een genezing in Kana – Langweer 2019

Een bruiloft in Kana, 2019 – Langweer 

Oudjaarsavonddienst 2019 –  Langweer

Kerstnachtdienst 2019–  Langweer

Preken over het onze Vader – In 2017 preekte ik het hele zomer- en najaarseizoen over de woorden van het onze Vader in Langweer en elders. Je kunt ze hier integraal lezen.

Jozefs laatste wens– laatste zondag van het kerkelijk jaar, Langweer 2016 

Voltooid leven – Bethelkerk Langweer en Oosterkerk Sneek 

Jozef verzoent zich – Langweer 9 oktober 2016

De vrouw van Potifar – ze wordt vaak als een ‘slechte vrouw’ afgeschilderd. Dat ligt toch net wat anders. Langweer, 2016.

Het familiediner van Jozef– Langweer, 25 september 2016

Preek bij muziek van Messiaen – Westerkerk Terschelling, 18 september 2016, waar ik zowel de voorganger als de organist was

Pasen na Zaventum – Langweer 2016

Hooglied op Valentijnsdag – Raad van Kerkendienst in Sint Nicolaasga 2015

Zeg me dat het niet zo is – Langweer, Pasen 2015

De djihad van koning Saul – Martinikerk Sneek, 1 februari 2015

Cartoon van Markus – Woonzorgcentrum Bloemkamp in Bolsward, 11 januari 2015

Cartoon in Kana – Langweer, 4 januari 2015

Zalig zijn zij die treuren – Langweer, 16 februari 2014

Intreepreek –  bij mijn start als dominee in Langweer op 26 januari 2014

De Farizeeër en de tollenaar – Nijland, 27 oktober 2013.

Babels gebabbel – Genesis 11 rond Pinksteren 2013

Liever dan geluk– de Flecke in Joure, februari 2013

Bij de herderskerstpreek in Woonzorgcentrum De Flecke in Joure, 25 december 201

God in de hangmat – Ysbrechtum, 8 juli 2012

Mensen als een bloementuin – Oosterkerk Sneek, 18 maart 2012

Het verandermanagement van Jezus – Martinikerk Sneek, 11 maart 2012

Simson te gast bij tante Es – Martinikerk Sneek, derde zondag van advent 2011

Buiten de poort in mijn witte jurk – Martinikerk Sneek, 9 oktober 2011

Zeventig maal zeven maal – Oosterker Sneek, 11 september 2011

Op Edom werp ik mijn schoen – Ysbrechtum, 2011

Kerst in je eigen straat – Kerstnachtdienst 2010 in Veenwouden, Kerstmorgen in Gauw en Tweede Kerstdag in Ysbrechtum.

Zes wijzen uit het Oosten – Goënga, dienst van de Protestantse Gemeente de Lege Geaën, januari 2011

Huidvraat – Martinikerk Sneek, overdenking in de Evensong op 10 oktober 2010

Wat God met bokken doet – Martinikerk Sneek, derde zondag van Voleinding 2008

Prediker en Lukas op een bankje in het park – Martinikerk Sneek, 30 september 2007

Paulus bij Pauw & Witteman – Martinikerk Sneek, 7 december 2008.

Jesaja en de priester aan een tafeltje in de Walrus – Oosterkerk Sneek, 2009

Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, Psalm 4 en Psalm 5. Een prekenserie over de Psalmen in Sneek in de zomer van 2011