Eerdere preken

Kinderdienst in de Grote of Martinikerk SneekHier vind je een aantal van mijn preken. Klik op de titel om de preek te lezen.

 

 

Wandelen over het water– Wandelen over het water, 2019.

Vijf broden en twee vissen – Vijf broden en twee vissen, 2019.

Een genezing in Kana– Een genezing in Kana, 2019.

Een bruiloft in Kana, 2019– een bruiloft in Kana, 2019.

Oudjaarsavonddienst 2019– Overdenking op Oudjaarsavond 2019 in de Dorpskerk van Langweer.

Kerstnachtdienst 2019– De preek in de kerstnachtdienst van 2019 in de Dorpskerk Langweer.

Preken over het onze Vader – In 2017 preekte ik het hele zomer- en najaarseizoen over de woorden van het onze Vader. Je kunt ze hier integraal lezen.

Jozefs laatste wens – Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stonden we 2016 in Langweer stil bij hen die ons ontvielen tegen de achtergrond van het sterven van Jozef.

Voltooid leven – Midden in de discussie over een vrijwillig levenseinde bij een voltooid leven, stond ik in de Bethelkerk in Leerdam en in de Oosterkerk in Sneek in de ochtenddienst bij dit onderwerp stil.

Jozef verzoent zich – De teksten van de kerkdienst van 9 oktober 2016 in Langweer over Genesis 45.

De vrouw van Potifar – De vrouw van Potifar wordt vaak als een ‘slechte vrouw’ afgeschilderd. In deze preek die ik in najaar 2016 in Langweer hield, blijkt het toch wat anders te liggen.

Het familiediner van Jozef en zijn broers – Op 25 september stonden we stil bij de ontmoeting tussen Jozef en zijn broers in de dienst van Schrift en Tafel in Langweer.

Preek bij de muziek – Op 18 september 2016 was ik in de Westerkerk op Terschelling zowel de voorganger als de organist. De preek gaat over Johannes 6:41-46 waar de 20e eeuwse componist Olivier Messiaen een orgelwerk voor schreef: Le Banquet Celeste. De teksten vind je hier.

Pasen na Zaventem – Na de aanslagen in Brussel op vliegveld Zaventem werd het weer gewoon Pasen. De preek gaat over Johannes 20, waar tot twee keer toe op drie verschillende manieren wordt gekeken. Het zegt veel over hoe we verder kunnen na de aanslagen van de laatste tijd.

Hooglied op Invocabit – Op 14 februari 2016 komen we als kerken uit de regio samen in de morgendienst in de katholieke Sint Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga. Ik lees uit het boek Hooglied en we staan stil bij het primaat van de liefde.

Zeg me dat het niet zo is – Pasen 2015 in Langweer.

De djihad van koning Saul – 1 Samuël 15, 1 februari 2015, Martinikerk Sneek.

Cartoon van Marcus – 11 januari 2015, De Flecke, Joure.

Cartoon in Kana – 4 januari 2015, Langweer.

Zalig de treurenden – preek bij de zaligsprekingen, 16 februari 2014 in Langweer.

Intreepreek van Langweer – de overdenking die ik uitsprak bij mijn start als dominee in Langweer op 26 januari 2014.

De Farizeeër en de tollenaar. – Nijland, 27 oktober 2013.

Babels gebabbel – Genesis 11 rond Pinksteren.

Liever dan geluk – preek over de zaligspreking ‘zalig zij die treuren’ uit Matteüs 5, februari 2013 in de Flecke.

Bij de herderskerstpreek over de herders in Lukas 2, 25 december 2012 in Woonzorgcentrum De Flecke.

God in de hangmat – 8 juli 2012, Ysbrechtum, over de rustdag.

Mensen als bloementuin  – de wonderbare spijziging uit Markus 6, Oosterkerk Sneek, 18 maart 2012.

Het verandermanagement van Jezus – de tempelreiniging uit Markus 11, Martinikerk Sneek, 11 maart 2012.

Simson te gast bij Tante Es – Richteren 13 op de derde zondag van advent 2011.

Buiten de poort in mijn witte jurk – Matteüs 22:1-14, 9 oktober 2011.

Zeventig maal zeven maal – Matteüs 18:21-36, 11 september 2011.

Op Edom werp ik mijn schoen – 108 naar aanleiding van de opgeheven schoenen in Lybië, Egypte, Tunesië en andere plekken in het Midden Oosten.

Kerst in je eigen straat – 1 Samuel 16, Micha 5 en Lukas 2. Kerstnacht 2010 in Veenwouden, Kerstmorgen in Gauw en Tweede Kerstdag in Ysbrechtum.

Zes wijzen uit het Oosten – Genesis 25 en Matteüs 2, januari 2011 in Goënga in een dienst van de Protestantse Gemeente de Lege Geaën.

Huidvraat – Overdenking in de Evensong van 10 oktober 2010 rondom de lezingen 2Koningen 5:8-17 en Lukas 11:1-18.

Wat God met bokken doet? – Genesis 44 en Matteüs 25 op de derde zondag van Voleinding.

Prediker en Lukas op een bankje in het park – 30 september 2007, Prediker 9 met Lukas 16:19-31 (de rijke man en de arme Lazarus) in gesprek.

Paulus te gast bij Pauw & Witteman – Filippenzen 1:12-26 van 7 december 2008.

Jesaja en de priesterschrijver van Genesis aan een tafeltje in de Walrus  – Jesaja met God als schepper van licht en duisternis ziet in gesprek met de schrijver van Genesis 1 die daar heel andere ideeën over heeft.

Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, Psalm 4 en Psalm 5. Een prekenserie over de Psalmen in de zomer van 2011.