Artikelen

A. Artikelen rondom pastoraat.

Hieronder vind je een aantal artikelen die gaan vaak over pastorale thema’s. Er is geprobeerd zo te schrijven dat ze voor iedereen leesbaar zijn.

De stilte voorbij.

Een lezing die ik hield op de ontmoetingsdag in 2014 van Noord-Nederland voor mensen in rouw.

De pastor en de laatste dag.

Deze lezing hield ik op het opheffingssymposium van de theologieopleiding van de NHL Hogeschool in Leeuwarden op 31 augustus 2013.

Leven na verlies.

Een lezing die ik hield op de ontmoetingsdag in 2013 van Noord-Nederland voor mensen in rouw.

Omgaan met rouw en verdriet.

Zeven basisregels met toelichting voor hen die mensen met rouw en verdriet nabij willen zijn. Ik schreef deze voor een ambtsdragersdag in Leeuwarden, medio 2004.

Vademecum voor het predikantswerk.

Publiek pennenvrucht van de intensieve postacademische opleiding Klinisch Pastorale Vorming. Omdat het vrij beknopt geschreven is, is het niet zo eenvoudig te lezen, maar het levert wel veel bruikbare informatie. Wellicht volgt er een veel groter artikel.

De genezingsdiensten van Jan Zijlstra.

In 2004 hield het ziekenhuis Talma Sionsberg in Dokkum een symposium over de reddings- en gezingsdiensten van Jan Zijlstra. Naast Jan Zijlstra en een arts was mij gevraagd om als gemeentepredikant en voorzitter van Classis Dokkum mijn visie te geven.

 

B. Bijbeltheologische studies.

Hans is anders.

Studieverslag van een uitvoerige studie in het voorjaar van 2006 over de verhouding tussen Johannes 11 en het Vroege Jodendom. Er wordt aangetoond dat we voor de goede uitleg van veel passagers uit het Nieuwe Testament vooral moeten kijken naar geschriften uit het Vroege Jodendom.

Job.

In 2010 geschreven voor de cursus Bijbelbijspijkeren waaraan een hele avond aan het boek Job werd besteed. Na afloop kreeg men dit artikel bij wijze van samenvatting mee.

Een kleine Marialogie.

In de voorbereidingen op Advent 2010 werd ‘een kleine Marialogie’ geschreven over welke rol Maria nu werkelijk speelt in de Schriften.

Paulus in Romeinen 1.

In 2011 geschreven voor de cursus Bijbelbijspijkeren waarin ik een hele avond besteedde aan Romeinen 1, met als thema: “Rare jongens die Romeinen”. Na afloop kreeg men dit artikel bij wijze van samenvatting mee.

 

C. Exegetische artikelen.

Voor het tijdschrift ‘De eerste dag’ schreef ik een aantal artikelen over de lezingen van de zondag die in de preekvoorbereiding door dominees gebruikt konden worden. In januari 2010 heb ik vanwege andere prioriteiten het meeschrijven aan ‘De eerste dag’ stopgezet.

Genesis 37,

geschreven voor ‘De Eerste Dag’ in april 2008, geplaatst in het najaarsnummer van 2008.

Jesaja 1:18-26,

geschreven voor ‘De Eerste Dag’ voor 11 november 2007.

Jesaja 55 en Marcus 1:1-13.

Geschreven in juni 2008 en gepubliceerd in het winternummer van ‘de eerste dag’ 2008-2009.

Zacharia 14 en Lucas 21

 geschreven voor en geplaatst in ‘De Eerste Dag’ voor 1e advent 2009.

 2 Makkabeeën 7

geschreven voor ‘De Eerste Dag’ in januari 2009, geplaatst in het najaarsnummer van 2009.

De enige koning – Matteüs 2 en Efeze 3.

Geschreven voor ‘De Eerste Dag’ in juni 2006, geplaatst in het kerstnummer van 2007.

Matteüs 6:24-34.

Geschreven in januari 2008, gepubliciteerd in voorjaar 2008 in ‘De Eerste Dag’

Het stof van je voeten – Markus 6 en Jesaja 52.

Geschreven voor ‘De Eerste Dag’ in november 2008, geplaatst in het zomernummer van 2009.

Zwangere woorden – Lucas 1:26-38.

Geschreven voor het decembernummer 2007 van ‘De Eerste Dag’ in november 2006.

Het eigen geluid van Johannes 18 en 19 op Goede Vrijdag.

Geschreven in september 2007 voor  Goede Vrijdag 2008 in ‘De Eerste Dag’ .

Drievoudig Pasen – Handelingen 16:19-40.

Geschreven in november 2006. Geplaatst in het Paasnummer 2007 van ‘de Eerste Dag’ .

Een collectebrief op het scherpst van de snede – 2 Korinthe 8:1-15.

Geschreven in januari 2006. Geplaatst in het zomernummer van ‘De Eerste Dag’ in 2006.

 

D. Kerkmuziek en Bach.

Vanaf jonge leeftijd tot in 1999 was ik werkzaam als kerkorganist. Kerkorgel studeer ik nog altijd, een zestal jaren bij John Terwal in Joure/Akkrum, daarna bij Kees Nottrot in Bolsward en momenteel bij Bob van der Linde in Sneek. Van jongs af aan ben ik grootgebracht met klassieke muziek. In onderstaande artikelen werp ik als theoloog mijn licht op een aantal bekende en minder bekende muziekwerken.

Bach als boodschapper.

Dit artikel gaat over de theologische boodschap van het werk van Johann Seb. Bach, toegespitst op zijn Matthaüs Passion. Ik zet hier uiteen dat Bachs theologie gebaseerd is op een bepaalde exegese van het boek Hooglied en dat werpt onder andere een nieuw licht op onder andere het Slotkoor van de Matthaüs Passion.

Bach’s MatthaüsPassion als fryske Matteuspassy.

Voor het Friesch Dagblad schreef ik in het voorjaar van 2009 een recensie van de premiere van de Friese hertaling van Bach’s meesterwerk door Jan Rot en Eppie Dam. Tevoren maakte ik studie van de zogenaamde Rotpassie: de hertaling van Jan Rot van de MatthaüsPassion van Johann Seb. Bach.

Bach’s MatthaüsPassion en het Matteüs-evangelie.  

Geschreven in april 2011. Het is in verkorte vorm geplaatst in het Friesch Dagblad van 20 april 2011.

Die Auferweckung Lazarus.

Geschreven in oktober 2009. Het gaat over het Oratorium Johann Christian Friedrich Bach, de zoon van de bekende Johann Sebastian Bach. De muziek is prachtig, de tekst heeft verrassend narratieve trekken.

Olivier Messiaen – Le banquet céleste.

Als voorbereiding op de orgelvesper van 16 januari 2011 schreef ik dit artikel over dit orgelwerk van Messiaen.

 

E. Kinderverhalen.

In kerkdiensten vertel ik graag kinderverhalen. Die verhalen ontstaan geregeld spontaan of tijdens de kerkdienst, op andere momenten worden ze tevoren geschreven. In de kinderverhalen zit de boodschap van de preek meestal al verpakt. Voor de Protestantse Gemeente Veenwouden, waar ik van 1999 tot 2004 predikant was, schreef ik een serie verhalen over Merel. Die verhalen zijn nooit gepubliceerd. Voor de diensten in de Martinikerk Sneek, waar ik van 2004 tot 2012 predikant was, schreef ik een serie kinderverhalen over Rode Kater die in de Martinikerk van Sneek woont. Je vindt drie van die verhalen hieronder. Veel van die verhalen zijn niet op schrift gesteld, maar ontstonden onderweg op de fiets of ’s morgens voor kerktijd onder de douche.

Een groot aantal van de Rode Kater-verhalen zijn gebundeld in een boekje dat ik bij mijn afscheid uit Sneek heb aangeboden aan de Protestantse Gemeente Sneek. Tegen copieerkosten is het boekje te bestellen bij www.copytoprint.nl in Sneek.

De rode kater, deel 1.

Geschreven voor de kerkdienst van 17 oktober 2010 in de Martinikerk in Sneek bij Lukas 18:1-8.

De rode kater, deel 2

Geschreven voor de kerkdienst van 23 januari 2011 in de Martinikerk in Sneek bij Matteüs 4:18-22 en 1Korinthe 1.

De rode kater, deel 3

Geschreven voor de kerkdienst van 3 februari 2011 in de Martinikerk in Sneek bij Matteüs 3:13-16 en 1 Korinthe 3.