Artikelen

A. Artikelen rondom pastoraat.

Hieronder vind je een aantal artikelen die gaan vaak over pastorale thema’s. Er is geprobeerd zo te schrijven dat ze voor iedereen leesbaar zijn.

 

De stilte voorbij – een lezing die ik hield op de ontmoetingsdag voor mensen in rouw van Noord-Nederland, 2014

De pastor en de laatste dag – op het opheffingssymposium van de theologieopleiding van de NHL Hogeschool in Leeuwarden, 31 augustus 2013

Leven na verlies – op de ontmoetingsdag voor mensen in rouw in Noord-Nederland, 2013

Omgaan met rouw en verdriet – zeven basisregels met toelichting voor hen die mensen met rouw en verdriet nabij willen zijn, ambtsdragersdag in Leeuwarden, 2004.

Vademecum voor het predikantswerk – publiek pennenvrucht van de postacademische opleiding Klinisch Pastorale Vorming. Omdat het vrij beknopt geschreven is, is het niet zo eenvoudig te lezen, maar het levert wel veel bruikbare informatie. Wellicht volgt er nog eens een veel groter artikel.

De genezingsdiensten van Jan Zijlstra – Symposium in ziekenhuis Talma Sionsberg in Dokkum over de reddings- en gezingsdiensten van Jan Zijlstra. Naast Jan Zijlstra en een arts was ik gevraagd om als theoloog en voorzitter van Classis Dokkum mijn visie te geven, 2004

 

B. Bijbeltheologische studies.

Hans is anders – Studieverslag van een uitvoerige studie in het voorjaar van 2006 over de verhouding tussen Johannes 11 en het Vroege Jodendom. Er wordt aangetoond dat we voor de goede uitleg van veel passagers uit het Nieuwe Testament vooral moeten kijken naar geschriften uit het Vroege Jodendom

Job  – voor de cursus Bijbelbijspijkeren waaraan een hele avond aan het boek Job werd besteed, 2010

Een kleine Marialogie – Advent 2010

Paulus in Romeinen 1 – voor de cursus Bijbelbijspijkeren waarin ik een hele avond besteedde aan Romeinen 1, met als thema: “Rare jongens die Romeinen”, 2011 

 

C. Exegetische artikelen.

Voor het tijdschrift de Eerste Dag schreef ik een aantal artikelen over de lezingen van de zondag die in de preekvoorbereiding door dominees gebruikt konden worden. In januari 2010 heb ik vanwege andere prioriteiten het meeschrijven aan de Eerste Dag stopgezet.

Genesis 37 – de Eerste Dag, najaarsnummer 2008

Jesaja 1:18-26 – de Eerste Dag, november 2007

Jesaja 55 en Marcus 1:1-13 – de Eerste Dag, winternummer 2008-2009.

Zacharia 14 en Lucas 21 – de Eerste Dag voor 1e advent 2009.

 2 Makkabeeën 7 – de Eerste Dag, najaarsnummer 2009

De enige koning – Matteüs 2 en Efeze 3 – De Eerste Dag, kerstnummer 2007

Matteüs 6:24-34 – de Eerste Dag, voorjaar 2008

Het stof van je voeten – Markus 6 en Jesaja 52 – de Eerste Dag, zomernummer 2009

Zwangere woorden – Lucas 1:26-38 de Eerste Dag, decembernummer 2007

Het eigen geluid van Johannes 18 en 19 op Goede Vrijdag – de Eerste Dag, Goede Vrijdag 2008

Drievoudig Pasen – Handelingen 16:19-40 – de Eerste Dag, Paasnummer 2007

Een collectebrief op het scherpst van de snede – 2 Korinthe 8:1-15 – de Eerste Dag, zomernummer 2006

 

D. Kerkmuziek en Bach.

Vanaf jonge leeftijd tot in 1999 was ik werkzaam als kerkorganist. Kerkorgel studeer ik nog altijd, een zestal jaren bij John Terwal in Joure/Akkrum, daarna bij Kees Nottrot in Bolsward en momenteel bij Bob van der Linde in Sneek. Van jongs af aan ben ik grootgebracht met klassieke muziek. In onderstaande artikelen werp ik als theoloog mijn licht op een aantal bekende en minder bekende muziekwerken.

 

Bach als boodschapper.

Dit artikel gaat over de theologische boodschap van het werk van Johann Seb. Bach, toegespitst op zijn Matthaüs Passion. Ik zet hier uiteen dat Bachs theologie gebaseerd is op een bepaalde exegese van het boek Hooglied en dat werpt onder andere een nieuw licht op onder andere het Slotkoor van de Matthaüs Passion.

 

Bach’s MatthaüsPassion als fryske Matteuspassy.

Voor het Friesch Dagblad schreef ik in het voorjaar van 2009 een recensie van de premiere van de Friese hertaling van Bach’s meesterwerk door Jan Rot en Eppie Dam. Tevoren maakte ik studie van de zogenaamde Rotpassie: de hertaling van Jan Rot van de MatthaüsPassion van Johann Seb. Bach.

 

Bach’s MatthaüsPassion en het Matteüs-evangelie.  

Geschreven in april 2011. Het is in verkorte vorm geplaatst in het Friesch Dagblad van 20 april 2011.

 

Die Auferweckung Lazarus.

Geschreven in oktober 2009. Het gaat over het Oratorium Johann Christian Friedrich Bach, de zoon van de bekende Johann Sebastian Bach. De muziek is prachtig, de tekst heeft verrassend narratieve trekken.

 

Olivier Messiaen – Le banquet céleste.

Als voorbereiding op de orgelvesper van 16 januari 2011 schreef ik dit artikel over dit orgelwerk van Messiaen.

 

E. Kinderverhalen.

In kerkdiensten vertel ik graag kinderverhalen. Die verhalen ontstaan geregeld spontaan of tijdens de kerkdienst, op andere momenten worden ze tevoren geschreven. In de kinderverhalen zit de boodschap van de preek meestal al verpakt. Voor de Protestantse Gemeente Veenwouden, waar ik van 1999 tot 2004 predikant was, schreef ik een serie verhalen over Merel. Die verhalen zijn nooit gepubliceerd. Voor de diensten in de Martinikerk Sneek, waar ik van 2004 tot 2012 predikant was, schreef ik een serie kinderverhalen over Rode Kater die in de Martinikerk van Sneek woont. Je vindt drie van die verhalen hieronder. Veel van die verhalen zijn niet op schrift gesteld, maar ontstonden onderweg op de fiets of ’s morgens voor kerktijd onder de douche.

Een groot aantal van de Rode Kater-verhalen zijn gebundeld in een boekje dat ik bij mijn afscheid uit Sneek heb aangeboden aan de Protestantse Gemeente Sneek. Tegen copieerkosten is het boekje te bestellen bij www.copytoprint.nl in Sneek.

De rode kater, deel 1.

Geschreven voor de kerkdienst van 17 oktober 2010 in de Martinikerk in Sneek bij Lukas 18:1-8.

De rode kater, deel 2

Geschreven voor de kerkdienst van 23 januari 2011 in de Martinikerk in Sneek bij Matteüs 4:18-22 en 1Korinthe 1.

De rode kater, deel 3

Geschreven voor de kerkdienst van 3 februari 2011 in de Martinikerk in Sneek bij Matteüs 3:13-16 en 1 Korinthe 3.