Supervisor

Terug naar Startpagina.

Bij de LVSC sta ik geregistreerd als supervisor (www.lvsc.nl).

Ik werk als leerbegeleider/supervisor van kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers tijdens hun verplichte nascholing op Hydepark in Doorn namens de Protestantse Kerk Nederland. Eerder was ik docent praktische theologie, stagebegeleider en supervisor op de theologie-opleiding van de NHL-Hogeschool Leeuwarden en supervisor op de VIAA Hogeschool. Bij de Raad van de KPV heb ik daarna de voortgezette opleiding tot pastoraal supervisor gedaan.

Ik heb ervaring als supervisor van kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, predikanten, pedagogen, maatschappelijk werkers, docenten, fysiotherapeuten en gemeenteraadsleden, zowel groepsgewijs als individueel. Daarnaast ben ik beschikbaar voor het opzetten en begeleiden van intervisiegroepen. Ik houd van mensen, ga voor een prettige werksfeer, zet je in je kracht en laat je over jezelf nadenken.

Ik ben breed opgeleid: Pedagogische Academie (nu: PABO), HBO 1e en 2e graad theologie (nu: bacholor en docentmaster), doctoraal theologie (nu: master theologie en predikantsmaster), training klinisch pastorale vorming (KPV-training), opleiding Supervisie- en Begeleidingskunde, mentorentraining, de opleiding tot vertrouwenspersoon en de voortgezette opleiding tot pastoraal supervisor bij de Raad van de KPV.

Ik heb ervaring als docent in achtereenvolgens basis-, middelbaar en hoger onderwijs, gemeentepredikant in drie Protestantse Gemeenten, geestelijk verzorger, supervisor, teambuilder en vertrouwenspersoon.

 

Wat is supervisie?

Supervisie is bedoeld voor mensen in beroepen waarbij er een groot appèl wordt gedaan op intermenselijke verhoudingen. Dat doe je door binnen supervisie aan de slag te gaan met dingen die je op je werk meemaakt. Met steun van mij en eventuele groepsleden ga je op zoek naar balans tussen wat je in je werksetting voelt, denkt, wilt en aan gedrag laat zien. Je ontdekt nieuwe handelingsmogelijkheden die je gaat uitproberen op je werk, maar ook tijdens de supervisiebijeenkomsten. Dat levert nieuwe ervaringen op die je weer binnen supervisie in kunt brengen om daar verder van te leren. 

Het hele proces geeft je veel inzicht in jezelf. Het doet je groeien als professional, waarbij je meer dan ooit oog krijgt voor wat je nodig hebt en wat je te bieden hebt. In veel beroepen levert het volgen van supervisie punten op voor je voortgaande educatie.

Ideaal is een cyclus van vijftien superivisiegesprekken over een periode van minimaal een half jaar. Tien bijeenkomsten wordt vaak als het minimum gezien om er alles uit te halen. Indivuele gesprekken kunnen op mijn mooie spreekkamer op Legebuorren 67 in Langweer of in Bolsward. Groepsgesprekken kunnen ook op locatie.

Interesse?

Heb je interesse? Dan bied ik je vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan waarin je duidelijk krijgt wat supervisie jou kan opleveren en of we een traject met elkaar zien zitten.