Het idee: fietsen naar Stralsund

Op deze pagina de achtergronden van de fietstocht naar Stralsund. Over de sponsortocht van Ellert Jongstra en Aart Veldhuizen van Sneek naar Stralsund – 1000 km in 9 dagen voor het goede doel!

 

Terug naar de pagina ‘Ga toch fietsen!’

 

Sponsoring.

Velen hebben ons gesponsord voor onze fietstocht. Velen deden dat door een vast bedrag toe te zeggen, anderen door een bijdrage per kilometer of Hanzestad toe te zeggen. Welnu: we hebben Stralsund gehaald en 10 Hanzesteden bereikt en in totaal 935 km gefietst in negen dagen. We zijn erg blij met de € 9000,- die onze fietstocht voor de kinderen van Addis Abeba heeft opgebracht.

Wie alsnog een bedrag wil overmaken, kan dat doen op: Bankrekening 64.39.11.235 t.n.v. College van Diakenen gemeente te Sneek, onder vermelding van Edukans fietstocht.

 

Plan.

Van 30 april tot en met 9 mei fietsten wij van Sneek naar Stralsund via de Hanzefietsroute (www.hanzefietsroute.nl). Via deze route is dat een zo’n 1000 km fietsen. De route is zwaar maar erg mooi. Ze gaat over kleine zandweggetjes en kasseienstroken dwars door natuurgebieden heen van Hanzestad naar Hanzestad. 

De kerk van Stralsund (http://www.st-mariengemeinde-stralsund.de) voelt zich al jarenlang via partnership verbonden met de Protestantse Gemeente Sneek. Daarom was het plan om op de ochtend van 9 mei in de kerkdienst van Stralsund de groeten van de Protestantse Gemeente Sneek over te brengen. Op zaterdagavond 8 mei moesten we dus in de buurt van Stralsund zijn aangekomen en zo hadden we negen fietsdagen de tijd. Of dat gelukt is kun je lezen in het reisverslag. Er moest dagelijks dus minimaal 100 km gefietst worden over de slechte wegen. De Sneekers (en ‘projectleiders’) Henk en Ria Kouwenhoven zouden zorgen voor ons vervoer terug per auto.

 

Wij?

Inderdaad spreken we van ‘wij’. Aanvankelijk zou ik (Aart C. Veldhuizen) deze tocht in zijn eentje gaan fietsen. Het was dan ook mijn initiatief. Maar al spoedig meldde collega Ellert Jongstra zich. Ellert was tot voor kort predikant in Holwert en omgeving (zie www.thussideellertjongstra.nl) en wij kennen elkaar vooral vanwege een gemeenschappelijk verleden in Veenwouden. Ellert is een verwoede fietser en fietst in juni 2010 zelfs heen en terug naar Taizé. 

Ik nam het initiatief voor deze tocht omdat ik erg graag fiets, graag mijn eigen grenzen op zoek, niet vies ben van een avontuur en bovendien geld wil inzamelen voor Edukans. De Protestantse Gemeente Sneek waar Aart werkzaam is (zie www.pknsneek.nl), zamelde in het voorjaar van 2010 geld in voor een project in Addis Abeba waarbij kinderen voor €40,- een heel jaar naar school kunnen. Ellert sloot zich hierbij graag aan en is ook in de slag gegaan om ook geld in te zamelen voor Edukans. Meer over het Edukans-project in Sneek kun je vinden op de site www.pknsneek.nl. Met onze fietstocht hoopten we hiervoor veel geld op te halen. Dat is gelukt, de opbrengst is om en nabij de € 9000,- !

 

Steun uit Addis Abeba zelf voor dit project!

Dat we deze actie voerden voor de kinderen in Addis Abeba, weten ze inmiddels in Addis Abeba ook. Zie hier de vertaling van een gedeelte van de brief die directeur Gennet Mengistu van het project in Addis Abeba toezond (de hele Engelse brief is te vinden op de pagina ‘reageer’):

“Dit is een brief uit waardering en een vraag om steun voor het mooie initiatief van ds Aart Veldhuizen. Samen met haar donororganisatie Edukans zorgt Maedot voor scholing, zorg, ondersteuning en ontwikkeling van zelfbewustzijn van kinderen die in een nadelige positie zijn. Ook hun familie, werkeloze jongeren en mensen zonder eigen stukje grond worden ondersteund. Edukans en Maedot hebben samen een substantiële verbetering bereikt in de opleiding van de doelgroep. Hieraan draagt de steun van Edukans en haar ondersteunende organisaties, bewogen particulieren en initiatieven zoals dat van Ds Veldhuizen sterk aan bij. In zijn zorg voor de kinderen heeft ds Veldhuizen een grote uitdaging opgepakt door 1000 km te gaan fietsen. Namens de kinderen voor wie Maedot werkt, spreek ik mijn grote waardering en respect uit en vraag ik u om hem daarin te ondersteunen.”

De brief is ondertekend door Gennet Mengistu, directeur van Maedot in Addis Abeba. Ze weten daar dus dat we hier geld voor hen inzamelen. Hopelijk betekent dat voor hen net zo’n stimulans om hun werk daar te doen als dat het ons gaf om hard te gaan trainen om te tocht te volbrengen!

Terug naar de pagina ‘Ga toch fietsen!’