Geestelijk verzorger

Terug naar de startpagina.

Geestelijk Verzorger bij Patyna.

 

Patyna is een grote organisatie met meer dan dertig locaties voor ouderenzorg in voornamelijk Zuidwestfriesland waar ik sinds 2012 werk als geestelijk verzorger.

Als taken heb ik onder andere:

  • bijstaan van bewoners in Bloemkamp (Bolsward) met¬†levens- en zinvragen
  • begeleiden van familie van bewoners
  • bijstaan van collega’s op moeilijke momenten
  • verzorgen van teamtrainingen rondom gespreksvoering, eigen regie, de kunst van het troosten en dergelijke¬†in de overige huizen van Patyna
  • participeren in multidisciplinair overleg
  • meedenken over het zorgbeleid van de huizen van Patyna
  • lid van het Palliatief netwerk van Patyna
  • steunen en scholen van de aandachtsvelders palliatieve zorg
  • uitvoering geven aan het moreel beraad en andere vormen van ethische bezinning op locaties en instellingsbreed
  • het laten regelen van vieringen en dergelijke door vrijwilligers

 

Klik voor informatie over Patyna op www.patyna.nl.