aan de critici van Wilders

Open brief aan de critici van Geert Wilders,

Beste critici,
Dezer dagen, in de weken na de vreselijke aanslagen van Anders Breivik hoor ik jullie in voorzichtige bewoordingen kritiek hebben op Geert Wilders. Ja, inderdaad, jullie erkennen dat het niet terecht is om Geert Wilders verantwoordelijk te stellen voor de daden van Anders Breivik, maar suggereren wel dat hij met zijn manier van uiten mogelijk hem toch in die richting beïnvloed zou kunnen hebben.
Nu waardeer ik jullie voorzichtige formuleringen in deze. En toch wil ik het hier voor Geert Wilders opnemen. Ziet u dan niet hoe uiterst zorgvuldig, genuanceerd en correct Geert Wilders zich altijd uitdrukt? Heeft u het dan nog altijd niet gezien hoe hij vol respect praat over andersdenkenden, hoe hij altijd bereid is zijn standpunten in debatten uit te leggen en zelfs bij te stellen? U weet toch als geen ander dat Geert Wilders altijd op zoek is naar het samenbindende en dat hij voortdurend bezig is om de sociale cohesie in ons land te versterken? U weet toch ook wel dat hij de eerste was die na de moord op Theo van Gogh zei dat we daar niet de Moslims op aan mogen kijken? En u weet toch zelf ook wel dat hij als katholiek het prima vindt als mensen een eigen geloof, zoals de Isalm, belijden? U moet toch ook weten dat Geert Wilders altijd op een bijna vertederende wijze spreekt over mensen die uit andere culturen afkomstig zijn met andere gebruiken en manieren van kleden. Is alleen al zijn warme manier van spreken over Job Cohen en over de PvdA en de linkervleugel van de politiek niet een signaal dat deze man een bij uitstek een samenbindend figuur is? Nee werkelijk, in al zijn woorden en daden laat hij zien dat hij ongelofelijk respectvol met anderen omgaat en dat hij de andersdenkende volledig respecteert en zelfs waardeert.

Nee werkelijk, ik vraag me af hoe het komt dat Geert Wilders nog altijd niet is heilig verklaard.

Hartelijke groet,

Aart C. Veldhuizen.