Opzeggen bij KPN? Brrrr…..

Klacht over KPN: KPN Internet + bellen kan niet beëindigd worden.

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende,

In januari zijn wij overgegaan van KPNinternet+bellen naar Ziggo Internet + bellen. Op 26 november 2010 heb ik KPN daarover ingelicht. Ik moest vervolgens laten weten wanneer de overgang definitief was. Op 11 januari 2011 heb ik dat gedaan en mij werd verzekerd dat per 12 januari 2011 mijn KPNinternet+bellen abonnement volledig is vervallen.

Begin juni komen we er achter dat er toch nog maandelijks € 42,50 door de KPN van onze rekening wordt afgeschreven. Ik heb daarop de KPN gebeld (0,10 per minuut) en na lang wachten en doorschakelen kreeg ik van medewerkster Maras te horen dat ik inderdaad op 26 november en 11 januari gebeld had en per 12 januari 2011 mijn abonnement volledig vervallen is en dat men verzuimd is dat bij KPN te verwerken. Ze zegde me toe dat ik een bevestigingsbrief zou krijgen binnen vier werkdagen dat alles is verwijderd en dat ik dan moest terugbellen over de terugboeking van de teveel betaalde kosten. Ook worden ons excuses gemaakt over de gemaakte fouten. De bevestigingsbrief heb ik echter nooit ontvangen.

Op 15 juni belde ik opnieuw. Ik had nog altijd die bevestigingsbrief niet ontvangen. Opnieuw moest ik meerdere keren mijn situatie uiteen zetten. Na lang wachten en doorschakelen werd me verzekerd dat men het in orde zou maken en de teveel betaalde kosten zou terugboeken. Opnieuw worden mij excuses aangeboden. Het terugboeken van teveel betaalde kosten is tot op heden nog altijd niet gebeurd.

Op 30 juni  belde ik opnieuw. Er was nog altijd geen geld teruggeboekt. Opnieuw moest ik meerdere keren mijn situatie uiteen zetten. Na lang wachten en doorschakelen werd me verzekerd dat het allemaal in orde gaat komen. Men heeft per direct het abonnement opgezegd (later bleek me dat dit abonnement toch nog tot 30 juli doorloopt). Helaas is het bedrag dat ik van KPN tegoed heb hoger dan het bedrag dat men zomaar zonder het indienen van een klacht mag terugboeken. Daarom heeft de medewerkster een klacht voor me ingediend. De medewerkster zou er persoonlijk nog even achter aan gaan voor ze naar huis zou gaan.

Op 5 juli word ik gebeld. Er zal eerst een bevestigingsbrief van de opzegging volgen en pas daarna kan ik mijn teveel betaalde gelden opeisen. Heel vervelend allemaal, maar men werkt er hard aan. Die brief is echter tot op heden nog altijd niet bezorgd. Diezelfde dag blijkt er opnieuw €42,50 afgeboekt.

Op maandag 25 juli bel ik opnieuw. Ik word nu niet doorverbonden, maar de betrokken medewerker kan niet zien dat mijn abonnement al op 11 januari is beëindigd. Hij heeft het erover dat mijn abonnement op 30 juli is beëindigd en dat ik op 4 augustus de slotfactuur ga ontvangen. Op die slotfactuur zal een bedrag worden teruggeboekt van na het beëindigde abonnement en dat is 30 juli 2011. Daarna mag ik opnieuw bellen om het vanaf 11 januari 2011 teveel betaalde abonnementsgeld terug te vragen. Als ik mopper over de gang van zaken, biedt de medewerker zijn excuses aan.

Ik breng deze gang van zaken met klem onder jullie aandacht. Het lijkt er bijna op dat het niet mogelijk is om je abonnement bij KPN op te zeggen. Ook lijkt het er op dat het beleid is om opzeggers zo lang mogelijk vast te houden en zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Daarom wil ik nieuwe abonnementhouders met klem adviseren geen abonnement bij KPN te nemen en hoop ik dat jullie kunnen helpen om dit in de publiciteit te brengen.

Ik hoop dat dit schrijven de gemaakte fouten voorgoed verhelpen kan en dat het anderen waarschuwt om bij de KPN een abonnement aan te gaan.

P.S.: dit schrijven is tevens verstuurd aan:

 

 

Voor de volgers: het vervolg.

1. we hebben de KPN-rekening geblokkeerd. Over juli hebben we de afschrijving teruggeroepen en over augustus hebben we niet betaald. Het leidde tot een viertal aanmaningen per mail.

2. KPN reageerde per mail (bellen kost blijkbaar geld) met het bevestigen van de situatie dat ik op 4 augustus een nota ga krijgen met de terugstorting van het bedrag van na de beëindiging van ons abonnement van 31 juli. Ik mailde terug dat ik daar niet mee akkoord ga en als reactie kreeg ik tot tweemaal toe schriftelijk in een mail te horen dat men begrip heeft voor mijn situatie. Lekker makkelijk: begrip kost niks.

3. Inmiddels is het 4 augustus, 18:51 uur: geen nota en geen afrekening van KPN. Die gaat natuurlijk niet komen…..

4. wel vanmorgen een automatisch aangemaakt bericht: een aanmaning dat ik moet betalen over juli en augustus en dat ik, wanneer ik dat niet doe, afgesloten wordt van KPN. Welnu beste KPN: ik ben al vanaf 12 januari afgesloten van KPN. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr……….

 

Bij terugkomst van onze vakantie, rond 1 september was ik razend benieuwd. Zou er bericht van KPN zijn? en inderdaad: een nota die aangaf dat we een flink bedrag (alles was keurig verrekend) terug zouden krijgen. En nu maar afwachten of dat daadwerkelijk zou gebeuren. Welnu, een paar dagen later was het zover: het geld staat op onze rekening. En wat mooier is en bijna ongedacht: we zijn van KPN af!